Топлинно счетоводство
Дистанционно отчитане
Проверка на водомери
Онлайн услуги
елвеко

проверка на водомери

   Намали

Съгласно нормативната уредба у нас, проверката на водомерите е задължителна на всеки десет години. Практиката у нас показва, че в определения срок, всеки собственик на водомер получава предписание за проверка от водоразпределителното дружество, на което е абонат.

 

След това, в тримесечен срок абонатът е длъжен да осигури проверката в акредитирана лаборатория.

 

Нашите специалисти извършват услугата „Проверка на водомер” в акредитирана лаборатория АС Бояна АД. Комплексната услуга, която предлагаме на територията на град София, включва демонтаж, проверка, монтаж и пломбиране. Цената за комплексната услуга е 25 лв.

Достатъчно е само да ни се обадите и да уговорите дата за посещение!

Copyright © 2011 Siemens & Elveko. All rights reserved.
Вход за потребители